เอกสารเผยแพร่

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร ดาวน์โหลด!

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม. 30 จำนวน 4 อัตรา ดาวโหลด!

3. ตารางสอบโอเน็ต ม.3/ม.6 ดาวน์โหลด!

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

5. ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

อื่นๆ.....

กิจกรรมภายในโรงเรียนล่าสุด!!