เอกสารเผยแพร่

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100790

รหัส Smis 8 หลัก : 36032007

รหัส Obec 6 หลัก : 100790

ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) : โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) : Bang Amphan Witthayakhom School

สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับการเปิดการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 191 หมู่.4 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2458943 (ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม)

เว็บไซต์โรงเรียน : ฺhttps://www.bangamphan.ac.th

อีเมล์โรงเรียน : bangamphanschool@gmail.com

พิกัดโรงเรียนบนแผนที่ : 15.476486 , 101.7422181

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) : 57.9 กม.

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอบำเหน็จณรงค์ : 18.8 กม.