ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100790

รหัส Smis 8 หลัก : 36032007

รหัส Obec 6 หลัก : 100790

ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) : โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) : Bang Amphan Witthayakhom School

สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับการเปิดการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 191 หมู่.4 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220

เว็บไซต์โรงเรียน : ฺBangamphan.ac.th

อีเมล์โรงเรียน : Bangamphan.ac.th@gmail.com

พิกัดโรงเรียนบนแผนที่ : 15.476486 , 101.7422181

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเขต30 : 57.9 กม.

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอบำเหน็จณรงค์ : 18.8 กม.


ตราโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร ดาวน์โหลด!

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม. 30 จำนวน 4 อัตรา ดาวโหลด!

3. ตารางสอบโอเน็ต ม.3/ม.6 ดาวน์โหลด!

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

5. ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

อื่นๆ.....

จดหมายข่าวโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

Youtube โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ข่าวการศึกษา