ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวแสดขาว

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

1. ประกาศโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม (รอบ2) ดาวโหลด !

2. ประกาศโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ดาวน์โหลด !

3. ประกาศประกวดราคาจ้างสนามฟุตบอล ดาวน์โหลด!

4. ประกาศโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม (รอบ3) ดาวโหลด !

5. ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ร้านค้า โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
ดาวโหลด!

อื่นๆ.....

กิจกรรมภายในโรงเรียนล่าสุด!!

จดหมายข่าวโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

Youtube โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม - ร้องทุกข์